صفحه اصلی گروه مشاورین آترین
تلفن شرکت آترین 0098 21 22649531
شما در حال حاضر وارد سیستم نشده اید ورود
 
 
 
 
بازگشت
 
         
 


نام پروژه: گالری جواهر رویال هریتیج
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی، انگلیسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: گروه سرمایه گذاری مبینا
سال اجرای پروژه:1390
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه انگلیسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت مبینا گلد کیمیا
سال اجرای پروژه:1391
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر