صفحه اصلی گروه مشاورین آترین
تلفن شرکت آترین 0098 21 22649531
شما در حال حاضر وارد سیستم نشده اید ورود
 
 
 
 
بازگشت
 
         
 


نام پروژه: شرکت پترو صنعت

اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه انگلیسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت پنتان شیمی
سال اجرای پروژه:1389
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت سهند مولد آپادانا
سال اجرای پروژه:1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت مبینا مواد و فناوری
سال اجرای پروژه:1390
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت آتیه صنعت
سال اجرای پروژه:1393
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت سه زبانه فارسی، انگلیسی و روسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت روانکاران دیار آریا
سال اجرای پروژه:1393
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه فارسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر