صفحه اصلی گروه مشاورین آترین
تلفن شرکت آترین 0098 21 22649531
شما در حال حاضر وارد سیستم نشده اید ورود
 
 
 
 
بازگشت
 
         
 


نام پروژه: شرکت مبینا رود
سال اجرا:1391
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net 2.0, Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه انگلیسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت سازه پرداز داریوش
سال اجرای پروژه:1391
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه فارسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت هنزا
سال اجرای پروژه:1393
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی، انگلیسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت عمران سقف پارس
سال اجرای پروژه:1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه فارسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شیرآلات FCI
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت چهار زبانه انگلیسی، عربی، فرانسوی،آلمانی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت مه فخر آسانکار
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی، انگلیسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: سیمان نائین
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه انگلیسی، فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت ساختمانی نپاسازه
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه انگلیسی، فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت دژار در
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه انگلیسی، فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت فولاد البرز
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه انگلیسی، فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت کی دبلیو سی
سال اجرای پروژه:1393
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی، انگلیسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت مهندسی ساختمانی لیندژ
سال اجرای پروژه:1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net , Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه فارسی ، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر