صفحه اصلی گروه مشاورین آترین
تلفن شرکت آترین 0098 21 22649531
شما در حال حاضر وارد سیستم نشده اید ورود
 
 
 
 
بازگشت
 
         
 


نام پروژه: شرکت فرش فرخ سپهر
سال اجرای پروژه:1391
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت سه زبانه فارسی، انگلیسی و روسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: فروشگاه آنلاین فرش فرهی
سال اجرای پروژه:1391
ایجاد فروشگاه آن لاین در در وب سایت فرش فرهی
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: فرش بوستان
سال اجرای پروژه:1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: مجسمه سازی و پیکرتراشی هورسان
سال اجرای پروژه:1390
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر