صفحه اصلی گروه مشاورین آترین
تلفن شرکت آترین 0098 21 22649531
شما در حال حاضر وارد سیستم نشده اید ورود
 
 
 
 
بازگشت
 
         
 


نام پروژه: آژانس مسافرتی شادی آوران سفر
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس مسافرتی افشید گشت
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه انگلیسی، فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس مسافرتی فهیم گشت
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت تک زبانه فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس مسافرتی سریع پرواز
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه انگلیسی، فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: هتل بزرگ ارم کیش
سال اجرای پروژه:1391
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس مسافرتی تورک تراول
سال اجرای پروژه:1394
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه انگلیسی، فارسی ، فول پنل، responsive
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس مسافرتی هستی گشت
سال اجرا:1390

اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net , Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس مسافرتی کیمیا پرواز قرن
سال اجرای پروژه:1391
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس مسافرتی مارکو تراول
سال اجرای پروژه:1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت Iran HRC
سال اجرا:1390
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس مسافرتی یکتا سیر مشهد
سال اجرای پروژه:1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: آژانس خدمات مسافرتی و جهانگردی ناریان تراول
سال اجرای پروژه:1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي و زیارتی شاهدان کوثر
سال اجرای پروژه:1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر
نام پروژه: گروه هتلهای کوثر
این سایت با امکان نمایش هر هتل بصورت مجزا ، رزرو آنلاین برای مشتریان و همکاران طراحی گردیده است
سال اجرای پروژه : 1392
اطلاعات فنی: Microsoft ASP.Net, Windows Server,Java Script framework، سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، فول پنل
مشاهده وب سایتگالری تصاویر